Контролен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ:

Живко Желев
Управител на „Рудин“ ООД

Членове на контролния съвет:

Филип Марков
Управител на “Тракабел” ООД

Стефан Къчовски
Управител на „Борован Уърлд Уайд Ентърпрайсес“ ЕООД