Издаване на сертификати

Флуорсъдържащи парникови газове

Заявка за провеждане на обучение с официално писмо до Изпълнителния директор:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
България
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район Витоша
бул. „Цар Борис III” № 201
тел. +359 2 96-96-802
факс: +359 2 962-61-29

Място за провеждане на обучението:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Мрежожи експлоатационен район ПЛОВДИВ
Цех за ревизия и ремонт на високомощни прекъсвачи
гр.Пловдив 4004
ул. Кукленско шосе № 17Е
тел. 032 606 741