Управителен съвет

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Димитър Шевиков
Управител на „Електроконсорциум“ ООД и „ЕКИ 96“ ООД

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Валентин Колев
Управител на "Елконтрол" ООД и Представител на академичната общност (Декан на Електротехнически факултет при ТУ - София“

2. Лъчезар Димитров

Членове на управителния съвет

1. Георги Кирков
Директор на дирекция „Икономика и финанси“ при АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

2. Пламен Николов
Зам. директор експлоатация при ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД

3. Петър Илиев
Изп. директор на НЕК-ЕАД

4. Гочо Чемширов
Зам. председател на Съвета на директорите на „ЕВН България Електроразпределение”

5. Душан Рибан
Председател на Управителния Съвет и Изп. директор на „ЧЕЗ Разпределение България” ЕАД

6. Марина Радева
Директор за връзки с инвеститори при „Енерго Про Мрежи” ЕАД

7. Симо Симов
Член на Съвета на директорите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

8. Свилен Кръстанов
Управител на “Импулс Ко” ООД

9. Атанас Димитров
Управител на "Електросистеми инженеринг" ЕООД