Новини

25 годишнина на ББКЕ и „Деня на енергетика“.

20.06.2018

ББКЕ ще отбележи юбилейната 25 годишнина и„Деня на енергетика“.

Договор с БСК за участие в проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”

11.04.2018

ББКЕ подписа договор с БСК за участие в  проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”, изпълняван от Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите

29 ноември 2017

Подписан бе Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите за срок от две години.

БКТД

Честване на 65-годишнината на „Мини Марица-изток”

02.10.2017

Проведе се официалното честване на 65-годишнината на „Мини Марица-изток” ЕАД - най-голямото българско въгледобивно дружество.

60-години централизирано топлоснабдяване на Столицата

01.10.2017

„Топлофикация София“ ЕАД отбелязва 60-години централизирано топлоснабдяване на Столицата. ББКЕ честити юбилея на най-голямото топлофикационно дружество в Р.България. Първият председател на Управителния съвет и експерт към камарата инж. Венко Марков публикува кратко историческо развитие на дружеството.
60 години Топлофикиция

Subscribe to Новини