25 годишнина на ББКЕ и „Деня на енергетика“.

20.06.2018

ББКЕ ще отбележи юбилейната 25 годишнина и„Деня на енергетика“.