Договор с БСК за участие в проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”

11.04.2018

ББКЕ подписа договор с БСК за участие в  проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”, изпълняван от Министерство на труда и социалната политика (МТСП)