ББКЕ проведе Общо събрание

13.09.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

проф. д-р инж. Валентин Колев
Управител на "Елконтрол" ООД и Декан на Електротехнически факултет при ТУ - София

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Шевиков
Управител на „ЕКИ 96“ ООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ:

Живко Желев
Управител на „Рудин“ ООД

Българска браншова камара на енергетиците проведе Общо събрание. Гости на събранието бяха Председателят на БСК Добри Митрев и Председателите на синдикатите от бранш "Енергетика".

Участниците в ОС утвърдиха отчетите на Управителния и Контролния съвет на ББКЕ за изтеклия период, както и финансовия отчет на камарата.  Приеха се "Насоки за дейността" и бюджет за следващата година.

За председател на Управителния съвет на ББКЕ бе избран досегашният зам. председател на ББКЕ проф. д-р инж. Валентин Колев, управител на "Елконтрол" ООД и Декан на Електротехнически факултет при ТУ - София.

Дългогодишният председател инж. Димитър Шевиков, който остава почетен председател, бе отличен от БСК с най-високото отличие на Камарата – статуетка „Икар“, и почетна грамота, с благодарност за цялостния му принос за развитието и утвърждаването на ББКЕ, както и за дългогодишното партньорство с БСК. Наградите бяха връчени от Председателят на БСК г-н Добри Митрев.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ