Честване на 65-годишнината на „Мини Марица-изток”

02.10.2017

Проведе се официалното честване на 65-годишнината на „Мини Марица-изток” ЕАД - най-голямото българско въгледобивно дружество.