60-години централизирано топлоснабдяване на Столицата

01.10.2017

„Топлофикация София“ ЕАД отбелязва 60-години централизирано топлоснабдяване на Столицата. ББКЕ честити юбилея на най-голямото топлофикационно дружество в Р.България. Първият председател на Управителния съвет и експерт към камарата инж. Венко Марков публикува кратко историческо развитие на дружеството.
60 години Топлофикиция